MB-SR50N EI

System MB-SR50N EI służy do wykonywania lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1. System sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

W systemie tym zastosowane zostały profile podstawowego sytemu fasadowego MB-SR50N, słupy o głębokości 85-225mm oraz rygle o głębokości 69,5-189,5mm. Fasada ppoż wyglądem zewnętrznym nie odbiega od systemu podstawowego. Odporność ogniową uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładek ognioochronnych. Składają się one z kształtownika aluminiowego wzmacniającego konstrukcję który osłonięty jest płytami z materiałów ognioochronnych.

System MB-SR50N EI – Dane techniczne

DANE TECHNICZNEMB-SR50N EI
Głębokość słupów85 – 225 mm
Głębokość rygli69,5 – 189,5 mm
Sztywność słupów
(zakres wsp. lx)
83,80 – 1222,14 cm⁴
Sztywność rygli
(zakres wsp. lz)
48,07 – 591,55 cm⁴
Zakres szklenia15 – 56 mm
Parametry techniczne
Przepuszczalność
powietrza
Klasa AE 1050, PN-EN 12152
WodoszczelnośćKlasa RE 1200, PN-EN 12154
Odporność ogniowaKlasy EI 15, EI 30, EI45, EI 60, EN 13501-2
Izolacyjność termiczna (Uf)od 1,9 W/(m2K)

System MB-SR50N EI – Galeria zdjęć

System MB-SR50N EI – Dostępne kolory

System MB-SR50N EI – Realizacje

tutaj galeria realizacji

System MB-SR50N EI – Pliki do pobrania

tutaj linki
Projekt i wdrożenie InternetProjects.pl
Menu serwisu
×